İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ

Etiketler

, , , ,

İhtiyati haciz kararına itiraz.jpg
İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ

Bono Üzerinde Asıl Borçlu Olarak Gösterilen Gerçek Kişinin Şirket Kaşesi Üzerinde İki Adet İmzası Bulunduğu/Gerçek Kişinin Bonodan Kaynaklanan Borç Nedeniyle Sorumluluğu Bulunduğu – Limited Şirket İse Asıl Borçluya Aval Veren Durumunda Olup Bono Üzerindeki Her İki İmzanın Asıl Borçlu İle Aval Veren Yönünden Atılmış Bulunduğu/Asıl Borçlu Durumunda Bulunan İhtiyati Hacze İtiraz Eden Gerçek Kişinin İtirazının Reddedilmesi Gerektiği
Okumaya devam et

Reklamlar

Antalya Avukat Davacı işverenin ihbar tazminatı talebi

Etiketler

, , , , , , ,

Davacı işverenin ihbar tazminatı talebi

Antalya Avukat Davacı işverenin ihbar tazminatı talebi

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/7075
K. 2017/51
T. 16.1.2017

İŞÇİYE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA VERİLEN EĞİTİM ( İşçiye Masrafları İşverence Karşılanmak Üzere Verilen Eğitim Karşılığında İşçinin Belli Bir Süre Çalışmasının Kararlaştırılmasının Mümkün Olduğu/İşçinin Verilen Eğitim Karşılığında İşverene Belli Bir Süre İş Görmesinin İşverene Olan Sadakat Borcu Kapsamında Değerlendirileceği – Çalışma Süresinin Eğitimin Türü ve Masraflarıyla Orantılı Olması Gerektiği/Eğitime Ait Giderlerin İşçiden Talep Edilemeyeceği ) Okumaya devam et

Antalya Avukat – İki haklı ihtar sebebiyle açılan tahliye davası

Etiketler

, , , ,

İki haklı ihtar sebebiyle açılan tahliye davası

Antalya Avukat – İki haklı ihtar sebebiyle açılan tahliye davası

Kiracıya Bir Yıldan Kısa Süreli Kira Sözleşmelerinde Kira Süresi İçinde Bir Yıl ve Daha Uzun Süreli Kira Sözleşmelerinde İse Bir Kira Yılı veya Bir Kira Yılını Aşan Süre İçinde Kira Bedelini Ödemediği İçin Yazılı Olarak İki Haklı İhtarda Bulunulacağı/Davanın İhtarların Yapıldığı Kira Yılının Bitiminden Başlayarak Bir Ay İçinde Açılacağı – Dava Bir Aylık Süre Geçirildikten Sonra Açılmış Olduğundan Sürenin Geçtiği/Davanın Reddi Gerektiği
Okumaya devam et

Antalya Avukat – Yoksulluk nafakasının kaldırılması

Etiketler

, ,

Yoksulluk nafakasının kaldırılması
Antalya Avukat –
Yoksulluk nafakasının kaldırılması

Davalının Boşanma Tarihinden Sonra Memur Olarak Çalışmaya Başladığı Sürekli ve Düzenli Bir Gelirinin Olduğu Belirlenmekle Nafaka Alacaklısı Kadının Yoksulluğunun Ortadan Kalktığı Anlaşıldığından Yoksulluk Nafakasının Tamamen Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerekirken Yanılgılı Değerlendirme İle Davanın Kısmen Kabulü İle 300,00 TL Yoksulluk Nafakasının 200,00 TL’ye İndirilmesine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği
Okumaya devam et

Antalya Avukat – Kira Alacağı Takibine İtiraz Ve Tahliye

Etiketler

, , , , ,

kira-alacagi-takibine-itiraz-ve-tahliye
Antalya Avukat – Kira Alacağı Takibine İtiraz Ve Tahliye

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2015/10497
KARAR NO. 2016/2720
KARAR TARİHİ. 4.4.2016

KİRA ALACAĞI TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE DAVASI–İTİRAZIN TÜMDEN KALDIRILMASININ HATALI OLDUĞU–30 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ DOLMADAN YAPILAN TAHLİYE TALEBİNİN REDDİ
Okumaya devam et

Antalya Boşanma Avukatı Boşanma Davası

Etiketler

, ,

bosanma-davasi-ese-hakaret-ve-beddua-etmek
Antalya Boşanma Avukatı


Boşanma Davası- Eşe Hakaret ve Beddua Etmek

Taraflar Eşit Kusurlu Kabul Edilerek Karar Verildiği – Erkeğin Kadına Hakaret ve Beddua Etmesi Nedeniyle Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Davalı-Davacı Erkeğin Kadına Göre Ağır Kusurlu Olduğu/Kadın Lehine Maddi ve Manevi Tazminat Takdir Edileceği
Okumaya devam et

Antalya ceza avukatı Kıdem Ve İhbar Tazminatı

Etiketler

, ,

Kıdem ve ihbar tazminatı - İşçilik alacakları istemi.jpg
Antalya Ceza Avukatı

Kıdem ve ihbar tazminatı – İşçilik alacakları istemi

Davacı Tanıklarının Beyanları ve Özellikle Davalı Tanığın Davalı Şirket Ortaklarından Birinin Davacıya Hitaben “Biz Seni Çıkartacağız Bir Hafta İçinde Kendine İş Bul” Şeklinde Sözler Söylediğini İfade Ettiği Dikkate Alındığında Feshin İşverence Gerçekleştirildiği ve Haklı Nedene Dayanmadığı – İstemin Kabulü Gereği
Okumaya devam et

Antalya Avukat Boşanma Davası

Etiketler

, ,

bosanma-davasi-hakkin-kotuye-kullanilmasi
Antalya Avukat Boşanma Davası-Hakkın Kötüye Kullanılması

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/6129
K. 2016/8056
T. 20.4.2016

• BOŞANMA / HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacı-Davalı Kadın da Boşanmayı Talep Ettiğine Göre Kadının Davaya Karşı Çıkması Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olup Evlilik Birliğinin Devamında Kadın Bakımından da Korunmaya Değer Bir Yarar Kalmamış Erkeğin Davası Yönünden TMK’nun 166/2. Md. Koşullarının Gerçekleştiği )
Okumaya devam et

Antalya Avukat, Manevi Tazminat Davası – Şikayet Hakkı

Etiketler

, , , , ,

Manevi Tazminat Davası - Şikayet Hakkı.jpg
Antalya Avukat, Manevi Tazminat Davası – Şikayet Hakkı

Haksız Fiil Nedeni İle – Davalının Hak Arama Özgürlüğü Sınırlarını Aştığı ve Şikayet Hakkını Kötüye Kullandığı/Söz Konusu Şikayet Sebebiyle Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Davacı Yararına Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/16429
K. 2016/5564
T. 25.4.2016

• MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeni İle – Davalının Hak Arama Özgürlüğü Sınırlarını Aştığı ve Şikayet Hakkını Kötüye Kullandığı/Söz Konusu Şikayet Sebebiyle Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Davacı Yararına Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği ) Okumaya devam et

Antalya Avukat – Fiili ayrılık sebebiyle boşanma davası

fiili-ayrilik-sebebiyle-bosanma-davasi
Fiili ayrılık sebebiyle boşanma davası

Fiili Ayrılığın Tek Başına Boşanma Sebebi Olamayacağı/Terk Hukuki Sebebine Dayalı Bir Dava Bulunmadığı – Boşanma Kararı Verilebilmesi İçin Evlilik Birliğinin Ortak Hayatı Sürdürmeleri Eşlerden Beklenmeyecek Derecede Temelinden Sarsılması Gerektiği/Duyuma Dayalı Olan ve/veya Görgüye Dayalı Olmayan Tanık Beyanlarının Karara Esas Alınamayacağı
Okumaya devam et