Antalya Avukat – Yoksulluk nafakasının kaldırılması

Etiketler

, ,

Yoksulluk nafakasının kaldırılması
Antalya Avukat –
Yoksulluk nafakasının kaldırılması

Davalının Boşanma Tarihinden Sonra Memur Olarak Çalışmaya Başladığı Sürekli ve Düzenli Bir Gelirinin Olduğu Belirlenmekle Nafaka Alacaklısı Kadının Yoksulluğunun Ortadan Kalktığı Anlaşıldığından Yoksulluk Nafakasının Tamamen Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerekirken Yanılgılı Değerlendirme İle Davanın Kısmen Kabulü İle 300,00 TL Yoksulluk Nafakasının 200,00 TL’ye İndirilmesine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği
Okumaya devam et

Antalya Avukat – Kira Alacağı Takibine İtiraz Ve Tahliye

Etiketler

, , , , ,

kira-alacagi-takibine-itiraz-ve-tahliye
Antalya Avukat – Kira Alacağı Takibine İtiraz Ve Tahliye

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2015/10497
KARAR NO. 2016/2720
KARAR TARİHİ. 4.4.2016

KİRA ALACAĞI TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE DAVASI–İTİRAZIN TÜMDEN KALDIRILMASININ HATALI OLDUĞU–30 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ DOLMADAN YAPILAN TAHLİYE TALEBİNİN REDDİ
Okumaya devam et

Antalya Boşanma Avukatı Boşanma Davası

Etiketler

, ,

bosanma-davasi-ese-hakaret-ve-beddua-etmek
Antalya Boşanma Avukatı


Boşanma Davası- Eşe Hakaret ve Beddua Etmek

Taraflar Eşit Kusurlu Kabul Edilerek Karar Verildiği – Erkeğin Kadına Hakaret ve Beddua Etmesi Nedeniyle Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Davalı-Davacı Erkeğin Kadına Göre Ağır Kusurlu Olduğu/Kadın Lehine Maddi ve Manevi Tazminat Takdir Edileceği
Okumaya devam et

Antalya ceza avukatı Kıdem Ve İhbar Tazminatı

Etiketler

, ,

Kıdem ve ihbar tazminatı - İşçilik alacakları istemi.jpg
Antalya Ceza Avukatı

Kıdem ve ihbar tazminatı – İşçilik alacakları istemi

Davacı Tanıklarının Beyanları ve Özellikle Davalı Tanığın Davalı Şirket Ortaklarından Birinin Davacıya Hitaben “Biz Seni Çıkartacağız Bir Hafta İçinde Kendine İş Bul” Şeklinde Sözler Söylediğini İfade Ettiği Dikkate Alındığında Feshin İşverence Gerçekleştirildiği ve Haklı Nedene Dayanmadığı – İstemin Kabulü Gereği
Okumaya devam et

Antalya Avukat Boşanma Davası

Etiketler

, ,

bosanma-davasi-hakkin-kotuye-kullanilmasi
Antalya Avukat Boşanma Davası-Hakkın Kötüye Kullanılması

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/6129
K. 2016/8056
T. 20.4.2016

• BOŞANMA / HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacı-Davalı Kadın da Boşanmayı Talep Ettiğine Göre Kadının Davaya Karşı Çıkması Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olup Evlilik Birliğinin Devamında Kadın Bakımından da Korunmaya Değer Bir Yarar Kalmamış Erkeğin Davası Yönünden TMK’nun 166/2. Md. Koşullarının Gerçekleştiği )
Okumaya devam et

Antalya Avukat, Manevi Tazminat Davası – Şikayet Hakkı

Etiketler

, , , , ,

Manevi Tazminat Davası - Şikayet Hakkı.jpg
Antalya Avukat, Manevi Tazminat Davası – Şikayet Hakkı

Haksız Fiil Nedeni İle – Davalının Hak Arama Özgürlüğü Sınırlarını Aştığı ve Şikayet Hakkını Kötüye Kullandığı/Söz Konusu Şikayet Sebebiyle Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Davacı Yararına Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/16429
K. 2016/5564
T. 25.4.2016

• MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeni İle – Davalının Hak Arama Özgürlüğü Sınırlarını Aştığı ve Şikayet Hakkını Kötüye Kullandığı/Söz Konusu Şikayet Sebebiyle Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Davacı Yararına Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği ) Okumaya devam et

Antalya Avukat – Fiili ayrılık sebebiyle boşanma davası

fiili-ayrilik-sebebiyle-bosanma-davasi
Fiili ayrılık sebebiyle boşanma davası

Fiili Ayrılığın Tek Başına Boşanma Sebebi Olamayacağı/Terk Hukuki Sebebine Dayalı Bir Dava Bulunmadığı – Boşanma Kararı Verilebilmesi İçin Evlilik Birliğinin Ortak Hayatı Sürdürmeleri Eşlerden Beklenmeyecek Derecede Temelinden Sarsılması Gerektiği/Duyuma Dayalı Olan ve/veya Görgüye Dayalı Olmayan Tanık Beyanlarının Karara Esas Alınamayacağı
Okumaya devam et

Antalya avukat – İhbar Tazminatı Davası

Etiketler

, , , , ,

İhbar Tazminatı.jpg
Antalya avukat – İhbar Tazminatı Davası

Davacının Ailevi Nedenlerle İşten Ayrıldığını Bildirmiş İse de İş Yerinde 5 Yılı Aşkın Kıdemi Bulunan ve İşçilik Alacakları Ödenmemiş İşçinin Haklarından Vazgeçerek İşi Kendiliğinden Bırakmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı/İş Sözleşmesinin İşçilik Alacaklarının Ödenmemesi Nedeniyle Davacı Tarafından Haklı Nedenle Fesh Edilebileceği Göz Önüne Alındığında Davacının Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı Ancak İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceği

Okumaya devam et

Antalya Avukat – Vadesi bulunmayan bononun takibi

Etiketler

, , , ,

habersablonu
Antalya Avukat

Vadesi bulunmayan bononun takibi

İcra Takibinin Borçlusunun Keşideci Olduğu – Görüldüğünde Ödenmesi Şart Bonunun Tanzim Tarihinden İtibaren 1 Yıllık İbraz Müddeti ve Onun Bitiminden İtibaren 3 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Takibe Geçildiği/Müracaat Hakkının Düştüğünden Bahsedilemeyeceği

Okumaya devam et

Antalya Avukat Boşanma Davası – Yoksulluk Nafakası

Etiketler

, , , ,

bosanma-davasi-yoksulluk-nafakasi
Antalya Avukat

BOŞANMA DAVASI – YOKSULLUK NAFAKASI

Davalı-Davacı Kadın Dava Dilekçesinde Yoksulluk Nafakası Talebinde Bulunmamış Olduğu Bu Talebini Daha Sonra Dilekçeyle İleri Sürdüğü – Kadının Süresinde Talep Etmediği Yoksulluk Nafakası İstemi İle İlgili Olarak Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gerektiği

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/18146
K. 2016/10633
T. 30.5.2016

• BOŞANMA DAVASI ( Davalı-Davacı Kadın Dava Dilekçesinde Yoksulluk Nafakası Talebinde Bulunmamış Olduğu Bu Talebini Daha Sonra Dilekçeyle İleri Sürdüğü – Kadının Süresinde Talep Etmediği Yoksulluk Nafakası İstemi İle İlgili Olarak Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gerektiği )

• İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI ( Boşanma – Davacı Kadının Ön İnceleme Duruşmasından Sonra Yoksulluk Nafakası Talep Ettiği/Ön İnceleme Aşamasının Tamamlanmasından Sonra Diğer Tarafın Açık Muvafakati ve Islah Dışında İddia ve Savunmanın Genişletilemeyeceği )

• KARŞI TARAFIN AÇIK MUVAFAKATİ ( Tarafların Ön İnceleme Duruşmasından Sonra Yaptığı Yoksulluk Nafakası Talebiyle İlgili Olarak Açık Bir Muvafakat Beyanında Bulunmadığı/Diğer Tarafın Açık Muvafakati ve Islah Dışında İddia ve Savunmanın Genişletilemeyeceği – Nafaka Talebi ile İlgili Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gerektiği )

• KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Kadının Ön İnceleme Duruşmasından Sonra Yaptığı Yoksulluk Nafakası Talebiyle İlgili Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar Verilmesi Gerekirken Hüküm Oluşturacak Şekilde Verilmesinin Doğru Görülmediği )
6100/m.141/1

ÖZET : Dava,boşanmaya ilişkindir.Davalı-davacı kadın dava dilekçesinde yoksulluk nafakası talebinde bulunmamış, bu talebini daha sonra dilekçeyle ileri sürmüştür. Taraflar, ön inceleme aşamasında ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia ve savunmalarını genişletebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra ise diğer tarafın açık muvafakati ve ıslah dışında iddia ve savunma genişletilemez. Davalı-davacının dava dilekçesinde yer almayan, daha sonra ileri sürdüğü yoksulluk nafakası isteği, talep sonucunun genişletilmesi niteliğindedir. Islah talebi de bulunmadığından yoksulluk nafakası talebi artık incelenemeyecektir ve talep hakkında “karar verilmesine yer olmadığına” hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından; kusur belirlemesi, kadın yararına hükmolunan nafaka ve kendi tazminat taleplerinin reddi yönünden, davalı-davacı kadın tarafından ise; erkeğin davasının kabulü, kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi ve yoksulluk nafakasının miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-davacı kadının tüm, davacı-davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-)Dava, 10.4.2014 tarihinde açılmış, davalı-davacı dava dilekçesinde yoksulluk nafakası talebinde bulunmamış, bu talebini 28.5.2015 havale tarihli dilekçeyle ileri sürmüştür. Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe, ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia ve savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia ve savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra ise diğer tarafın açık muvafakati ve ıslah dışında iddia ve savunma genişletilemez yahut değiştirilemez (HMK m. 141/1). Davalı-davacının dava dilekçesinde yer almayan, ilk defa 28.5.2015 tarihli tahkikat aşamasında ileri sürülen yoksulluk nafakası isteği, talep sonucunun genişletilmesi niteliğindedir. Davalı-davacının ıslah talebi de bulunmadığına göre, davalı-davacının yoksulluk nafakası talebi artık incelenemez. Bu durumda yoksulluk nafakası talebi hakkında “karar verilmesine yer olmadığına” kararı verilecek yerde yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Hülya’ya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatıran Serhan’a iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

http://www.gunes-gunes.av.tr/haber/bosanma-davasi-yoksulluk-nafakasi

Kaynak: wwwhukukihabernet